e cevher ve minerallerin çekilmesi ve zenginleştirilmesi