güney afrika da entegre bir manganez işleme tesisinin akış şeması