Codeıgniter yönlendirmeleri büyük küçük harf duyarlı değildir